Behandlingar

Svensk klassisk massage

Svensk klassisk massage är bra när du vill känna en stunds avkoppling och återhämtning, och när musklerna är spända eller ömma. Med strykningar, knådningar, tryck och töjningar lossas spänningar i muskulaturen.

Vid eventuella besvär kan massagen kompletteras med olika tekniker som t.ex. triggerpunktsbehandling, muskelstretch och speciellt utvalda oljor av mycket hög kvalitet. Jag anpassar behandlingen efter dina önskemål, t.ex. om du  vill ha en lättare eller mer djupgående massage och vilka muskler som ska masseras.

Taktil stimulering

Beröring som ger lugn och ro och välbefinnande

Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad beröring av huden, kroppens största känsel­organ, med receptorer för bl.a. beröring, tryck och värme. Förutom att beröringen i sig upplevs som mycket behaglig är en viktig effekt att den leder till ökad utsöndring av ”lugn och ro”-hormonet oxytocin. Detta genom att oxytocinsystemet via nervbanorna påverkas av den ökade aktiviteten i hudens receptorer. Oxytocinet är en av kroppens viktigaste substanser för hälsa och välbefinnande, ett egenproducerat ”läkemedel”.

Taktil Stimulering används bl.a. inom förskola, särskola, rehabilitering, mödravård, sjukvård, servicehus och vid smärtbehandling. Metoden utgår från en helhetssyn på människan, grundad på erfarenhet och forskning. Exempelvis har Prof. Kerstin Uvnäs-Moberg vid Karolinska institutet visat att beröring bl.a. leder till:Taktil

– Lugn och ro och avslappning
– Ökad sömnkvalité
– Smärtlindring
– Förbättrad mag- och tarmfunktion
– Förbättrat näringsupptag
– Ökad cirkulation
– Ökat immunförsvar
– Balanserat blodtryck
– Förbättrad koncentration
– Förbättrad sårläkning
– Ökad kroppsuppfattning
– Ökad livskvalité

Taktil Stimulering är en mycket bra behandlingsform för alla som önskar avkoppling och ökat välbefinnande. Metoden används alltid utifrån den enskilda individens behov och villkor. Taktil Stimulering kan även ges till gravida.

Taktil Stimulering passar alla åldrar, så det är aldrig för sent att börja!

Läs gärna mer på www.beroring.se

Marmabehandling – Energibalansering

En unik ayur vedisk behandling. Efter en kort konsultation och pulsläsning, väljs en eterisk olja. Oljan masseras in, och med lätta fingerrörelser stimuleras olika marma punkter, energipunkter, längs efter hela kroppen. Behandlingen löser upp ev. blockeringar, så att energin kan flöda fritt. Ger en djup avslappning och balanserar kropp och själ.

Chakraflödesmassage

En helkroppsmassage som balanserar kroppens energisystem, vilket gynnar kroppens självläkningsförmåga och vitalisering. Massagen avlägsnar spänningar från kroppen, skapar trygghet och förankring.

Lätt massage

Syftet med denna massageteknik är att minska spänningar som är kopplade till omedvetna processer. Massagen är en lättmassage där man använder sig av lätta strykningar över kroppen i ett bestämt mönster.

Aura Soma färgterapi

aurasomaoljorEtt unikt färgsystem som stödjer den personliga utvecklingsprocessen. Det hjälper dig att bli mer medveten om dina egna möjligheter, rädslor, svagheter och styrkor. Aura Soma består i grunden av otroligt vackra tvådelade balansoljor med väldoftande essenser och färger från växtriket.

Bioenergi healing

Bioenergihealing är en metod där man använder olika tekniker och tankens kraft för att styra och öka energi i kroppen och rensa ut negativa programmeringar.

Crownskopi

Visuell avläsning och utvärdering av kroppens energitillstånd. Kunden får en fullständig information av hela kroppens fysiologiska och energetiska status som helhet och för varje organ för sig.